<
>
REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU- vila Priekopa, team ing.arch Wanda Krčíková, Martin, 2009