<
>
RODINNÝ DOM- StOne, pohlady, team ing.arch Wanda Krčíková, Trenčín, 2008