<
>
REKONŠTRUKCIA ŠKOLY- Lutheran, Areál Evanjelickej školy- prístavba, team ing.arch Wanda Krčíková, Vizualarch.eu, Martin, 2011