<
>
POLYFUNKČNÁ BUDOVA- EuDent, Martin Priekopa, 2009