<
>
URBANIZMUS- domino, bytová výstavba- situácia 1.varianta, team ing.arch Wanda Krčíková, Lubotice, 2008