<
>
URBANIZMUS- bilbao, bytová výstavba- hmotová situácia , team ing.arch Wanda Krčíková, Martin, 2008-09